Bezpečný nákup

Vibratory-online.sk je internetovým predajcom, ktorý garantuje bezpečný nákup.

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov sú dáta a osobné údaje, ktoré zákazník poskytne internetovému obchodu Vibratory-online.sk, a ktoré sú používané pre jeho prevádzkovanie, využívané len pre vyhodnocovanie štatistických údajov a pre marketingové účely.

E-shop Vibratory-online.sk rešpektuje vaše súkromie.
Však potrebuje pre ponúkané služby a vybavenie objednávky poznať niektoré základné dáta. Tá chráni obchod pred zneužitím a sú využívané len pre interné potreby.


Pri registrácii na vás budeme požadovať

  • meno a priezvisko
  • úplnú adresu (ulica a popisné číslo, mesto, PSČ)
  • e-mail
  • telefon

Tieto údaje sú nutné pre vašu identifikáciu. Vibratory-online.sk je používa na realizáciu objednávky, na vystavenie faktúry a správne dodávke nakúpeného tovaru a v neposlednom rade aj na komunikáciu s vami. Všetky údaje o zákazníkoch a nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databáze a žiadne dáta nie sú poskytované tretím osobám.

Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich informácií. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Zákazník Vibratory-online.sk, ktorý nesúhlasí s uložením dát a osobných údajov, môže o ich odstránenie z databázy v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je nutný pre zamedzenie ďalšieho používania osobných údajov za uvedeným účelom, požiadať predajcu písomne. 

Všetky údaje, ktoré zadal zákazník pri registrácii v Vibratory-online.sk, môže sám meniť po prihlásení sa do svojho účtu v užívateľskej zóne sexshope.

Načítavam...